Meny Stäng

Om oss

Naturvetenskap Sverige handelsbolag grundades år 2015. Vår primära uppgift är att driva hemsidan Naturvetenskap.org.

Målsättning

Vår målsättning är att sprida naturvetenskaplig information till allmänheten och inspirera folk att intressera sig för naturvetenskap. Dessutom vill vi förmedla vikten av ett vetenskapligt tillvägagångssätt när det handlar om just vetenskap.

Nuvarande verksamhet

Vi ansvarar för utvecklingen av Naturvetenskap.org, vilket är en huvudsakligen kostnadsfri hemsida om de naturvetenskapliga ämnena. Vi arbetar även som illustratörer av vetenskapliga bilder, och utför en mängd med olika tjänster.

Naturvetenskap Sveriges logotyp är designad i samarbete med Björn Selin.